Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bình Minh Phối Hợp Với STTTT Lạng Sơn Mở Lớp Tập Huấn Ứng Dụng CNTT Phục Vụ Công Tác Chỉ Đạo Điều Hành Cho Cán Bộ Quản Trị Mạng Các Đơn Vị

Thực hiện Công văn số 432/UBND-THCB ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng chương trình văn phòng điện tử (eOffice) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2012 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử Eoffice năm 2012 cho đối tượng là văn thư của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu, tập huấn, trao đổi, chia sẻ những kiến thức cơ bản cho đội ngũ văn thư của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về “Kỹ năng sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử của cán bộ văn thư trong xử lý văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan và liên thông với cơ quan khác”. Sau lớp tập huấn này, các đồng chí học viên sẽ ứng dụng các kiến thức đã được học để phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ hàng ngày tại đơn vị.

Các tin tức khác