Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bình Minh Phối Hợp Với Sở Thông Tin Truyền Thông Tỉnh Lạng Sơn Mở Lớp Tập Huấn Cho Các Cán Bộ

Ngày 13 tháng 7 năm 2012 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử Eoffice năm 2012 cho đối tượng là cán bộ quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đến với buổi tập huấn có sự tham dự của đồng chí Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn khai mạc và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh chủ trì và tham gia giảng dạy lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 29 cán bộ quản trị mạng hoặc kiêm nhiệm quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 24 các chuyên viên phòng CNTT, các viên chức Trung tâm CNTT và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu, trao đổi, chia sẻ và thảo luận, thực hành những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về vai trò của Quản trị mạng trong cơ quan; Kiến thức chuyên môn của công tác quản trị mạng, chuyên sâu về hệ thống phần mềm văn phòng điện tử (Thiết lập, hiệu chỉnh, Nâng cấp, Bảo trì…); Sao lưu dự phòng và đảm bảo an toàn thông tin cho cơ quan; Nâng cao hiệu quả công tác quản trị mạng.

Các tin tức khác