Triển Khai Thành Công Dự Án “TRANG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH CAO BẰNG”

Trong tháng 9, Công ty CP Công nghệ Bình Minh đã hoàn thành việc triển khai dự án “”TRANG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH CAO BẰNG” dưới đây là bài viết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

Vừa qua, Sở Y tế và Sở Xây dựng đã tiếp nhận và đưa vào quản lý, khai thác Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược và phần dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 ngành xây dựng, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng. Các phần mềm trên do Công ty Cổ phần công nghệ Bình Minh xây dựng, chuyển giao. Địa chỉ truy cập Trang Dịch vụ hành chính công trực tuyến là http://www.dvc.caobang.gov.vn.

Giao diện Trang Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Tại buổi chuyển giao, Ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh đã báo cáo: Sau 3 tháng thực hiện (tháng 6 – tháng 9/2015), Công ty CPCN Bình Minh đã xây dựng phần mềm, cài đặt, chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ, công chức Sở Y tế và Sở Xây dựng. Các phần mềm trên  được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, cho phép người sử dụng tiếp nhận, xử lý, tra cứu và trả kết quả xử lý hồ sơ hành chính trực tuyến trên mạng internet. Trong đó, Sở Y tế có 10 thủ tục hành chính: gồm lĩnh vực khám chữa bệnh 04 thủ tục, lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm 6 thủ tục; Sở Xây dựng có 03 thủ tục.

Các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có thể dùng hệ thống phần mềm để khai báo thông tin và nộp hồ sơ hành chính qua mạng internet; tra cứu quá trình xử lý hồ sơ và nhận thông báo kết quả xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, việc khai thác Hệ thống dịch vụ nói trên bước đầu còn nhiều khó khăn, do phần mềm lần đầu tiên được đưa vào sử dụng;  khả năng sử dụng, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin của người dân nói chung còn thấp, không đồng đều. Trong thời gian tới, Sở Y tế, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh và Công ty CPCN Bình Minh tiếp tục hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ người sử dụng và khắc phục lỗi phần mềm khi có sự cố xẩy ra.

Nguồn: Thanh Chúc (caobang.gov.vn)

Các tin tức khác