Tập Huấn Quản Trị Cổng TTĐT Tỉnh Lạng Sơn Qua Mạng Truyền Hình Trực Tuyến

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn quản trị Cổng thông tin điện tử qua mạng truyền hình trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban chỉ đạo về ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị các giảng viên: Nguyễn Hồng Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh – Hà Nội; Thạc sỹ Tin học Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Phần Mềm –  Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh – Hà Nội đã trao đổi mục đích yêu cầu và hướng dẫn các nghiệp vụ kỹ thuật về quản lý vận hành và khai thác các ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Quản lý vận hành hệ thống Văn phòng điện tử; Kỹ năng vận hành và khai thác Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, thành phố…

Các tin tức khác