HỢP TÁC ĐÀO TẠO – CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CĂN BẢN THEO CHUẨN THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

[dropcap style=”font-size: 60px; color: #9b9b9b;”] S [/dropcap]áng thứ tư, ngày 28/12/2016 tại Trường Đào tạo cán bộ Thông tin và Truyền thông  (ICS) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. BINHMINH GROUP và ICS đã làm việc thống nhất về mặt chủ trương hai bên sẽ hợp tác trong công tác đào tạo và cấp chứng chỉ về kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông theo hình thức đào tạo trực tuyến E-Learning. Toàn bộ chương trình đào tạo được xây dựng bài bản công phu đáp ứng về nội dung theo quy định của thông tư 03/2014/TT-BTTTT đồng thời đáp ứng cả 2 chuẩn quốc tế là ICDL và IC3.

Hệ thống bài giảng E-Learning được BINHMINH GROUP xây dựng và cung cấp khóa học trực tuyến trên toàn quốc. Trường Đào tạo cán bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị Khảo thí cấp chứng chỉ khóa học cho các học viên có nhu cầu trên toàn quốc.

Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT theo hình thức đào tạo trực tuyến E-Learning giúp cho người học dễ dàng tiếp thu được kiến thức hơn so với hình thức học tập chung trên lớp, chất lượng của khóa học được chú trọng, học viên cảm thấy việc học tập trở nên đơn giản. Học trực tuyến cũng giúp cho học viên chủ động về mặt thời gian, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho học viên.

Các tin tức khác