Trang TTĐT Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã được cài đặt trên Cổng TTĐT của tỉnh và chính thức đi vào hoạt động

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 488/VP-THCB ngày 10/4/2012 của Văn phòng UBND tỉnh về xây dựng trang thông tin điện tử (TTĐT) Hội Chữ thập đỏ. Ngày 17/5/2012, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Viễn thông Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (đơn vị thiết kế, xây dựng Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn) họp thống nhất xây dựng trang TTĐT Hội Chữ thập đỏ trên Cổng TTĐT của tỉnh.

Với phương án tổ chức quản lý, duy trì hoạt động:

Viễn Thông Lạng Sơn: Miễn phí thiết kế, xây dựng trang TTĐT theo nội dung yêu cầu của Hội Chữ thập đỏ, cài đặt toàn bộ cơ sở dữ liệu, hướng dẫn sử dụng, duy trì hoạt động trên hệ thống máy chủ của Viễn thông Lạng Sơn. Thu phí thuê máy chủ theo mức giá quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Cài đặt tên miền trang TTĐT Hội Chữ thập đỏ trong hệ thống tên miền thành viên của Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn, tên miền Hội Chữ thập đỏ là: chuthapdo.langson.gov.vn và được cài đặt liên kết logo trang TTĐT Hội Chữ thập đỏ trên Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn. Sở TTTT sẽ hướng dẫn, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ quản lý, duy trì hoạt động của trang TTĐT Hội.

Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn thực hiện các điều kiện về kỹ thuật để đảm bảo hoạt động của trang TTĐT Hội trên Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn.

Hội Chữ thập đỏ: Thực hiện cập nhật thông tin trên trang TTĐT Hội và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin trên trang TTĐT Hội. Thực hiện thanh toán kinh phí thuê máy chủ với Viễn thông Lạng Sơn và các chi phí khác (nếu có).
Hiện nay trang TTĐT Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã được cài đặt trên Cổng TTĐT của tỉnh và chính thức đi vào hoạt động./.

Hoàng Văn Đồng – Sở TTTT
langson.gov.vn

Các tin tức khác