“NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG ONLINE” – BINH MINH GROUP


Hãy nhanh tay đăng ký theo link: https://forms.gle/8RkNF58EmHz6X2Gu9 để được cung cấp “chìa khóa ID và mật khẩu” bước vào vùng đất với nhiều công việc hấp dẫn.
Click để tìm hiểu thông tin:
• https://binhminh.com.vn/
• https://bme.binhminh.com.vn/

 

Các tin tức khác