Skip to main content

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tuyển dụng TESTER - KIỂM THỬ PHẦN MỀM

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

1.VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN  NƯỚC NGOÀI

Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Du học và Quản lý Giáo viên nước ngoài

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Tuyển dụng Điều phối vận chuyển GVNN

Bình Minh Group tuyển dụng  quản lý giáo viên nước ngoài

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản lý Giáo viên nước ngoài:

Bình Minh Group tuyển dụng quản lý giáo viên nước ngoài

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BME

Vị trí: Nhân Viên Quan Hệ Công Chúng
Số lượng: 02

BÌNH MINH GROUP TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
Subscribe to Tin tuyển dụng